Um Gulleggið 

gulleggmynd.jpg

Icelandic Startups stendur árlega fyrir frumkvöðlakeppninni Gullegginu. Meginmarkmið keppninnar er að skapa vettvang fyrir ungt athafnafólk til að öðlast þjálfun og reynslu í mótun nýrra viðskiptahugmynda og rekstri fyrirtækja. Keppnin orðin gæðastimpill á viðskiptahugmyndir og fyrir frumkvöðla sem munu á næstu árum laða að enn fleiri styrki, fjárfesta, skapa ný störf og verðmæti fyrir íslenskt þjóðfélag.

Keppnin er frábært tækifæri fyrir frumkvöðla til að koma hugmyndum sínum á framfæri og gera úr þeim raunverulegar og markvissar áætlanir sem miða að stofnun fyrirtækja. Samhliða keppninni er þátttakendum boðið upp á námskeið, ráðgjöf og aðstoð sérfræðinga. Frá mótun hugmyndar til áætlanagerðar og þjálfunar í samskiptum við fjárfesta.

Tímalína 

Tímalína-Gulleggið-haust2017-isl-1.jpg

Vinnusmiðjur

Í Gullegginu eru haldnar vinnusmiðjur þar sem farið er yfir lykilþætti í stofnun fyrirtækja og uppbyggingu viðskiptahugmynda. Vinnusmiðjurnar eru skipulagðar í samstarfi við bakhjarla keppninnar þar sem fulltrúar frá þeim ásamt utanaðkomandi aðilum flytja erindi og aðstoða þátttakendur við gerð viðskiptaáætlana.
Send eru út skráningarform þar sem þátttakendur geta skráð sig á vinnusmiðjurnar.

VINNUSMIÐJA 1

Laugardaginn 23. september
kl. 13:00-17:00
@ HÁSKÓLI ÍSLANDS, HT-102

opnunarræða,
Andri heiðar kristinsson,
stofnandi gulleggsins

Kynning á fyrirkomulagi

BUSINESS MODEL CANVAS

Endurgjöf viðskiptavina

VINNUPÁSA + MENTORS

Einkaleyfastofa

Verkefnastjórnun + Teymisvinna

Hentug tól & tæki

VINNUPÁSA + MENTORS

 

OPNUNARHÓF GULLEGGSINS

Laugardaginn 23. september
kl. 17:00-19:00
@ HÁSKÓLI ÍSLANDS, LITLA TORG

Skálum fyrir upphafinu á ferðalaginu í gegnum gulleggið. Tækifæri til tengslamyndunar.

VINNUSMIÐJA 2

Miðvikudaginn 27. september
kl. 18:15-21:00

@ HÁSKÓLI ÍSLANDS, HT-102

Kynning á dagskrá

Fjármögnun sprotafyrirtækja & styrkjaumhverfið

Grunnatriði bókhalds og vsk

Rekstrar-og fjárhagsáætlanir

VINNUPÁSA + MENTORS

Markaðssetning + Sala

pitch þjálfun og sviðsframkoma

VINNUPÁSA + MENTORS

 

VINNUSMIÐJA 3

LAUGARDAGINN 30. SEPTEMBER
kl. 13:00-17:00
@ HÁSKÓLI ÍSLANDS, HT-102

Lögfræðileg atriði

Vöruþróun

VINNUPÁSA + MENTORS

ferli frumkvöðuls:
Þórdís wathne, reykjavík foods

viðskiptaáætlunin

Pitch þjálfun

VINNUPÁSA + MENTORS

Þorsteinn friðriksson, stofnandi quizup og raðfrumkvöðull


 


LYFTUKVÖLD GULLEGGSINS

LAUGARDAGINN 30. SEPTEMBER
kl. 19:00
@ NOVA, LÁGMÚLA 9


þátttakendur fá tækifæri til að stíga á stokk og æfa lyfturæðuna sína. Lengd lyfturæðunnar er 1 mínúta og engar glærur. 


Í vinnupásum munu fulltrúar Icelandic Startups ásamt mentorum ganga á milli þátttakenda og aðstoða eftir föngum. Mælt er með að þátttakendur taki með eigin fartölvur og/eða blöð og skriffæri. Aðstaða til hópavinnu er á staðnum.

Nemendur Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík, Háskólans á Bifröst og Listaháskóla Íslands ásamt þeim sem hafa útskrifast frá þessum skólum undanfarin 5 ár sitja vinnusmiðjur án endurgjalds. Verð fyrir aðra inn á hverja vinnusmiðju eru 8.000 kr. Sendur verður greiðslulinkur fyrir þá greiðslu.

Verkefnastjórn Gulleggsins

Edda Konráðsdóttir Verkefnastjóri Gulleggsins

Edda Konráðsdóttir
Verkefnastjóri Gulleggsins

Bakhjarlar

Gulleggið hefur frá upphafi notið stuðnings nokkurra öflugustu fyrirtækja og stofnana landsins. Ásamt því að leggja keppninni til fjármagn koma samstarfsaðilar með mikilvæga þekkingu og reynslu að borðinu. Við erum stolt af því að vera í samstarfi við þessa glæsilegu aðila en þeir eru eftirfarandi:

 

KPMG International er net sérfræðifyrirtækja sem hafa það að markmiði að breyta skilningi á upplýsingum, atvinnugreinum og þróun á sviði viðskipta í verðmæti.  Aðildarfélög KPMG veita endurskoðunarþjónustu,
skattaþjónustu , fjármála- og rekstrarráðgjöf í 156 löndum. 

 

 

Marel á Íslandi er í hópi stærstu útflutningsfyrirtækja Íslands og er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti g kjúklingi.

Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtæki landsins með víðtækasta útibúanetið. Landsbankinn veitir einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum trausta og alhliða fjármálaþjónustu sem byggir á langtíma viðskiptasamböndum. Landsbankinn leggur Gullegginu til allt verðlaunafé keppninnar.

 

Nova er þjónustufyrirtæki á sviði samskipta sem opnar fólki nýjar dyr að stærsta skemmtistað í heimi, internetinu í
farsímann. Nova gerir viðskiptavinum
sínum mögulegt að nýta tímann betur,
á skilvirkari og skemmtilegri hátt.

 

Hjá ADVEL Lögmönnum er lögð áhersla á þekkingu og símenntun starfsfólks, en í krafti víðtækrar þekkingar og markvissar sérhæfingar veitum við viðskiptavinum okkar úrvalsþjónustu og ráðgjöf. Lögmenn ADVEL hafa einkum einbeitt sér að lögfræðiráðgjöf til fyrirtækja, banka og  opinberra aðila með góðum árangri.

 

Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði er stærsta álver landsins, en starfsleyfi fyrirtækisins hljóðar uppá 360.000 tonna ársframleiðslu. Helstu framleiðsluvörur álversins eru álhleifar, álbarrar, melmisstangir og álvírar.

 
 

Samstarfaðilar

 

Háskólinn í Reykjavík býður nemendum framúrskarandi menntun sem skilar víðtækri þekkingu á fagsviði, djúpum skilningi á einstökum þáttum, hugtökum og kenningum, leikni í að beita aðferðum fagsviðs og hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi.

hi_logo_positiv_is_horiz.jpg

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og hefur jafnframt ríkum skyldum að gegna við íslenskt samfélag, menningu og tungu. Í háskólanum eru um 14.000 nemendur í grunn- og framhaldsnámi, þar af eru um 1.100 erlendir nemar.

lhi_merki_2012_big_print_0.jpg

Listaháskóli Íslands er miðstöð æðri listmenntunar á Íslandi. Skólinn tekur virkan þátt í þjóðlífinu og tengir um leið íslenskan menningargrunn alþjóðlegu umhverfi lista og menningar með fjölbreyttum nemendahópi og samstarfi við erlenda listaháskóla.

Háskólinn á Bifröst kappkostar að þjálfa nemendur til sérhæfðra starfa og fræðilegrar greiningar með tilfinningu fyrir flóknu samspili atvinnu, þróunar, rannsókna og samfélags. Þau hugmyndafræðilegu og siðferðilegu grunngildi sem endurspegla allt starf innan skólans styðja við þetta meginmarkmið.

Frumtak er sjóður sem fjárfestir í sprota- og nýsköpunar-fyrirtækjum sem komin eru af klakstigi og eru vænleg til vaxtar og útflutnings. Sjóðurinn hefur það markmið að byggja upp öflug fyrirtæki sem geta verið leiðandi á sínu sviði þannig að þau skili ekki aðeins góðri ávöxtun til fjárfesta heldur leggi einnig sitt af mörkum til þess að bæta það samfélag sem þau búa í.

Eyrir Invest er alþjóðlegt fjár-festinga fyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar í iðnaðar-fyrirtækjum sem hafa burði til að verða leiðandi á alþjóðamarkaði. Eyrir Invest leggur sérstaka áherslu á að aðlaga framkvæmd að langtímaáætlunum. 

NASDAQ OMX Group, Inc. er stærsta kauphallarfyrirtæki í heimi. Það veitir viðskipta- og kauphallarþjónustu sem og almenna fyrirtækjaþjónustu í sex heimsálfum og er með yfir 3.500 skráð félög. Hugtakið NASDAQ OMX Nordic lýsir sameiginlegri þjónustu NASDAQ OMX kauphallanna í Helsinki, Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, á Íslandi, í Tallinn, Riga og Vilníus.

Markmið Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnis-stöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins.

Beringer Finance leiðir saman tæknilausnir og alþjóðlega fjárfesta með faglegri ráðgjöf um undirbúning og framsetningu byggða á reynslu og þekkingu. Vaxandi tengslanet Beringer Finance nær nú frá Norðurlöndum, um Evrópu og til Silicon Valley - og stækkar stöðugt.

Thule Investments annast rekstur og umsýslu fag-fjárfestasjóðanna Brú Venture Capital og Brú II Venture Capital Fund S.C.A. SICAR. Fjárfest er í fyrirtækjum sem hafa þróað vöru eða þjónustu sem er tilbúin til markaðsetningar og hafa möguleika á að nýta fjármuni til þess að vaxa hratt.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins er áhættufjárfestir sem fjárfestir í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum þar sem vænta má mikils virðisauka og arðsemi af starfseminni og góðrar ávöxtunar.

SA Framtak sérhæfir sig í framtaks-fjárfestingum og rekur Brunn vaxtarsjóð.  Sjóðurinn, sem er 4 milljarðar kr. að stærð, fjárfestir í íslenskum nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum sem þróa og selja vöru og þjónustu á erlenda markaði. 

Tækniþróunarsjóður.jpeg

Hlutverk Tækniþróunarsjóðs er að styðja þróunarstarf og rannsóknir á sviði tækniþróunar sem miða að nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Sjóðnum er heimilt að fjármagna nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu Vísinda- og tækniráðs.

Litróf er umhverfisvottuð prentsmiðja með áratuga reynslu af stórum og smáum prentverkum. Fyrirtækið leggur mikið upp úr persónulegri þjónustu með áherslu á gæði, hraða og öryggi.

Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við fyrirtækin sjálf. Byggt er á markvissri stefnumótunarvinnu níu starfsgreinahópa og á þriðja tug félaga.